FIZICĂ

Definiție: Fizica este știința naturală care studiază proprietățile și comportamentul materiei și energiei, precum și interacțiunile dintre ele. Este una dintre cele mai fundamentale discipline științifice și servește ca bază pentru multe alte domenii ale științei.

Ramuri principale:

 1. Mecanica: Studiul mișcării și al forțelor.
  • Mecanica clasică: Se ocupă de obiecte macroscopice, de la bile de biliard la planete.
  • Mecanica cuantică: Studiază comportamentul particulelor subatomice.
 2. Termodinamica: Studiul energiei și al transferului acesteia.
 3. Electromagnetism: Studiul câmpurilor electrice și magnetice și al interacțiunilor acestora.
 4. Optică: Studiul luminii și al fenomenelor asociate.
 5. Fizica nucleară: Studiul nucleelor atomice și al particulelor subatomice.

Principii fundamentale:

 • Legile mișcării: Formulate de Isaac Newton, descriu relația dintre forțe și mișcarea obiectelor.
 • Conservarea energiei: Energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar transformată dintr-o formă în alta.
 • Teoria relativității: Dezvoltată de Albert Einstein, descrie gravitația și relațiile dintre spațiu și timp.

Aplicabilitate: Fizica are aplicații extinse în tehnologie, inginerie, medicină, meteorologie, și multe alte domenii, contribuind semnificativ la dezvoltarea științifică și tehnologică.