Skip to content
0%
2119

Acest modul conține 84 de întrebări. De fiecare data se generează un test a câte 30 de întrebări din cele 84.

Bibliografie:

 

Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate
medicina interna borundel

1 / 30

Identificați afirmația falsă:

2 / 30

Medicamentele administrate pe cale orala pot avea efect:

3 / 30

Identificați afirmația corectă:

4 / 30

Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

5 / 30

Alegeţi varianta incorectă:

6 / 30

Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

7 / 30

Produsele liofilizate sunt forme medicamentoase:

8 / 30

Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

9 / 30

Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

10 / 30

Prin următoarea cale de administrare a medicamentelor, absorbția se face lent:

11 / 30

Identificaţi varianta incorectă:

12 / 30

Soluțiile injectabile uleioase se administrează:

13 / 30

Identificați afirmația greșită:

14 / 30

Soluţiile hipertone injectate intramuscular sau subcutanat produc:

15 / 30

Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

16 / 30

Unul din accidentele injecției intramusculare poate fi:

17 / 30

Fraxiparine se administrează:

18 / 30

Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

19 / 30

Alegeţi varianta corectă:

20 / 30

Identificați răspunsul corect:

21 / 30

Pe cale intradermică se pot administra soluții:

22 / 30

Identificaţi răspunsul corect:

23 / 30

Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

24 / 30

Poziția pacientului pe masa de operație, în intervențiile pe abdomen, este:

25 / 30

Pacientul operat de 6 zile va avea o alimentatie:

26 / 30

Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

27 / 30

Soluțiile hipertonice se administrează pe cale:

28 / 30

Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

29 / 30

Care dintre următoarele afirmații reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

30 / 30

Identificaţi afirmaţia corectă:

0%