Skip to content
0%
8288

Acest modul conține 84 de întrebări. De fiecare data se generează un test a câte 30 de întrebări din cele 84.

Bibliografie:

 

Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate
medicina interna borundel

1 / 30

Identificați afirmația corectă:

2 / 30

Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

3 / 30

Identificați afirmația greșită:

4 / 30

Calea percutanata presupune administrarea medicamentelor:

5 / 30

Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

6 / 30

Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

7 / 30

Insulina se administreaza cu:

8 / 30

Identificați afirmația falsă:

9 / 30

Inhalația este indicata următoarei categorii de pacienți:

10 / 30

Identificaţi afirmaţia falsă:

11 / 30

În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

12 / 30

Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

13 / 30

Căldura are acțiune, mai puțin:

14 / 30

Alegeți răspunsul corect referitor la resorbția medicamentului:

15 / 30

Soluțiile hipertonice se administrează pe cale:

16 / 30

În funcție de consistență se disting următoarele categorii de medicamente, cu excepția:

17 / 30

Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

18 / 30

Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu o excepție:

19 / 30

Soluțiile injectabile uleioase se administrează:

20 / 30

Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

21 / 30

Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

22 / 30

Testarea sensibilității la antibiotice:

23 / 30

Identificaţi afirmaţia incorectă:

24 / 30

Unul din accidentele injecției intramusculare poate fi:

25 / 30

Alegerea tipului de abord venos si a locului de electie depinde de:

26 / 30

Alegeţi varianta incorectă:

27 / 30

Dezinfecția locala în IDR se face cu:

28 / 30

Alegeţi varianta corectă:

29 / 30

Soluţiile hipertone injectate intramuscular sau subcutanat produc:

30 / 30

Medicamentele administrate pe cale orala pot avea efect:

0%