0%
6429

Acest modul conține 84 de întrebări. De fiecare data se generează un test a câte 30 de întrebări din cele 84.

Bibliografie:

 

Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate
medicina interna borundel

1 / 30

Alegeţi varianta incorectă:

2 / 30

Identificaţi răspunsul corect:

3 / 30

Identificați afirmația falsă:

4 / 30

Identificaţi afirmaţia corectă:

5 / 30

În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

6 / 30

Insulina se administreaza cu:

7 / 30

Administrarea „topică” a medicaţiei inhalatorii prezintă o serie de avantaje, cu o excepție:

8 / 30

Soluțiile hipertonice se administrează pe cale:

9 / 30

Alegeți răspunsul corect:

10 / 30

Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

11 / 30

Pacientul operat de 6 zile va avea o alimentatie:

12 / 30

Dupa intervenția chirurgicala, bolnavii vor fi așezați în saloane:

13 / 30

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

14 / 30

Alegeţi varianta corectă:

15 / 30

Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

16 / 30

Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

17 / 30

Identificați afirmația falsă:

18 / 30

Dezinfecția locala în IDR se face cu:

19 / 30

In injecția intravenoasa se vor evita regiunile care prezintă:

20 / 30

Alegerea tipului de abord venos si a locului de electie depinde de:

21 / 30

Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

22 / 30

Calea percutanata presupune administrarea medicamentelor:

23 / 30

Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

24 / 30

Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

25 / 30

Ritmul de administrare al medicamentelor este:

26 / 30

Utilizarea acelor si seringilor de unica folosinta impune:

27 / 30

Pe cale intradermică se pot administra soluții:

28 / 30

Testarea sensibilității la antibiotice:

29 / 30

Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

30 / 30

Medicamentele administrate pe cale orala pot avea efect:

0%