Skip to content
0%
21218

Acest modul conține 84 de întrebări. De fiecare data se generează un test a câte 50 de întrebări din cele 84.

Bibliografie:

 

[one_third]Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate[/one_third][one_third]medicina interna borundel[/one_third][one_third_last][/one_third_last]
1 / 50

Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

2 / 50

Dezinfecția locala în IDR se face cu:

3 / 50

Alegeţi varianta corectă:

4 / 50

Identificaţi afirmaţia corectă:

5 / 50

Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

6 / 50

Indicați răspunsul corect referitor la absorbția medicamentelor:

7 / 50

In injecția intravenoasa se vor evita regiunile care prezintă:

8 / 50

Ritmul de administrare al medicamentelor este:

9 / 50

Educația pacientului în privința aerosoloterapiei constă în următoarele indicații, cu excepția:

10 / 50

Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

11 / 50

Alegeţi varianta incorectă:

12 / 50

Care dintre afirmațiile referitoare la injecția subcutanată este falsă:

13 / 50

Alegerea tipului de abord venos si a locului de electie depinde de:

14 / 50

Mobilizarea pacientului impune verificarea unor parametrii:

15 / 50

Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune, mai puțin:

16 / 50

Medicamentele administrate pe cale orala pot avea efect:

17 / 50

Sunt reguli de administrare a medicamentelor, cu excepția:

18 / 50

Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu excepția:

19 / 50

Dupa intervenția chirurgicala, bolnavii vor fi așezați în saloane:

20 / 50

Căldura are acțiune, mai puțin:

21 / 50

Alegeţi varianta corectă:

22 / 50

Pacientul operat de 6 zile va avea o alimentatie:

23 / 50

Soluţiile hipertone injectate intramuscular sau subcutanat produc:

24 / 50

Medicamentele folosite în insuficiența respiratorie acută pot fi:

25 / 50

Identificaţi afirmaţia corectă referitoare la doza terapeutică:

26 / 50

Prin următoarea cale de administrare a medicamentelor, absorbția se face lent:

27 / 50

Alegeţi varianta corectă:

28 / 50

Calea percutanata presupune administrarea medicamentelor:

29 / 50

Identificaţi afirmaţia corectă:

30 / 50

Identificați afirmația greșită:

31 / 50

Care dintre enunțurile de mai jos referitoare la principiile administrării medicației este incorect:

32 / 50

Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

33 / 50

Alegeţi varianta incorectă:

34 / 50

Care dintre următoarele afirmații reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

35 / 50

Dupa dezinfectia locului unde se efectueaza punctia venoasa se recomanda:

36 / 50

Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

37 / 50

Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

38 / 50

În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

39 / 50

Unul din accidentele injecției intramusculare poate fi:

40 / 50

Utilizarea acelor si seringilor de unica folosinta impune:

41 / 50

Identificaţi afirmaţia incorectă:

42 / 50

Introducerea de aer într-un vas de sânge produce:

43 / 50

Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

44 / 50

Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

45 / 50

Identificați afirmația corectă:

46 / 50

Alegeți afirmația falsă referitoare la badijonări:

47 / 50

Identificați afirmația corectă:

48 / 50

Insulina se administreaza cu:

49 / 50

Locul de elecţie pentru testarea intradermică este:

50 / 50

Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

0%