0%
139

Acest modul contine 48 de intrebari. De fiecare data se genereaza un test a cate 30 de intrebari din cele 48. Succes!

Bibliografie:

 

daschievici chirurgie
manual-de-specialitati-chirurgicale-pentru-scolile-sanitare-postliceale-si-asistenti-medicali

1 / 30

Alegeți dintre enunțurile de mai jos pe cel adevărat:

2 / 30

Încercuiţi răspunsul corect referitor la cazul de expunere profesională:

3 / 30

Indicați momentul corect de scoatere a materialelor din autoclav, după terminarea sterilizării:

4 / 30

Care din urmatoarele antiseptice este un bun hemostatic:

5 / 30

Următoarele enunțuri sunt adevărate, cu excepția:

6 / 30

Identificați procedura corectă în cazul unui accident prin expunere la sânge:

7 / 30

Alegeți răspunsul corect:

8 / 30

Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

9 / 30

Antisepsia este o metoda:

10 / 30

Identificați afirmația corectă:

11 / 30

Identificați grupurile de risc care pot prezenta infecții nosocomiale din cauza imunodeprimării:

12 / 30

Indicați varianta incorectă:

13 / 30

Indicați varianta incorectă:

14 / 30

Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

15 / 30

Identificați afirmația corectă:

16 / 30

Identificați afirmația corectă:

17 / 30

Indicați metoda prin care o ridicare de greutate să fie sigură și cu impact minim asupra organismului personalului medical:

18 / 30

Identificați afirmația adevărată legat de durata depozitării deșeurilor:

19 / 30

Alegeți definiția corectă referitoare la dezinfecție:

20 / 30

Identificați afirmația corectă:

21 / 30

Alegeți răspunsul corect:

22 / 30

Identificați afirmația corectă:

23 / 30

Oxidarea instrumentelor metalice supuse fierberii se evita astfel:

24 / 30

Identificați procedura corectă necesară profilaxiei infecțiilor nosocomiale:

25 / 30

Sterilizarea urmareste:

26 / 30

Identificați metoda recomandată a fi folosită în cazul produselor necesare în activitatea de curăţenie şi dezinfecţie:

27 / 30

Identificați răspunsul greșit:

28 / 30

Identificați factorii favorizanţi implicaţi în declanşarea infecțiilor nosocomiale:

29 / 30

Care dintre următoarele variante de răspuns este corectă?

30 / 30

Autoclavarea este o metoda de sterilizare prin: