Skip to content
0%
141

Acest modul conține 40 de întrebări. De fiecare data se generează un test a câte 30 de întrebări din cele 40.

 

Bibliografie:

Pediatrie si puericultura – Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu

1 / 30

Alegeți răspunsul corect:

2 / 30

Alegeţi varianta falsă dintre următoarele afirmaţii:

3 / 30

Fac parte din primele îngrijiri acordate nou-născutului, cu excepția:

4 / 30

Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu o singură excepţie:

5 / 30

Precizaţi varianta adevărată în afirmaţiile de mai jos:

6 / 30

Următoarele, sunt cauze ale apariției bronhopneumoniei la copil, cu excepția:

7 / 30

Indicați varianta falsă:

8 / 30

Care este varianta falsă legată de hipertermia copilului?

9 / 30

Identificați afirmația corectă:

10 / 30

Alegeți varianta corectă:

11 / 30

Care sunt criteriile de apreciere a durerii la sugar și copilul mic?

12 / 30

Alegeți răspunsul corect privind evaluarea creșterii ponderale la copilul cu tulburări de nutriție:

13 / 30

Care sunt manifestările de dependență ale copilului cu bronhopneumonie?

14 / 30

Aprecierea stării de hidratare la copii și adolescenți are în vedere:

15 / 30

Alegeti răspunsul greșit:

16 / 30

Identificaţi varianta corectă:

17 / 30

Ce variantă este falsă în situaţiile de mai jos?

18 / 30

Identificați răspunsul incorect:

19 / 30

Identificaţi varianta adevărată privind cauza rahitismului carenţial:

20 / 30

Alegeți varianta falsă:

21 / 30

Alegeți afirmația adevărată:

22 / 30

Alegeți afirmația falsă:

23 / 30

Identificați răspunsul incorect:

24 / 30

Caracterele antropometrice și morfologice ale prematurului sunt, cu excepția:

25 / 30

Identificaţi varianta incorectă referitoare la modificările osoase în rahitismul carenţial:

26 / 30

Prevenirea infecțiilor nosocomiale în secțiile de pediatrie se face prin:

27 / 30

Identificați afirmația falsă referitoare la manifestarea stării de deshidratare la sugar:

28 / 30

În cazul copilului cu febră se monitorizează următorii parametri, cu excepția:

29 / 30

Alegeți varianta corectă:

30 / 30

Identificați afirmația falsă:

0%