Skip to content
0%
4413

Acest modul conține 40 de întrebări. De fiecare data se generează un test a câte 30 de întrebări din cele 40.

 

Bibliografie:

Pediatrie si puericultura – Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu

1 / 30

Următoarele, sunt cauze ale apariției bronhopneumoniei la copil, cu excepția:

2 / 30

Precizaţi care este varianta incorectă privind convulsiile febrile:

3 / 30

Identificaţi varianta incorectă referitoare la modificările osoase în rahitismul carenţial:

4 / 30

Alegeți răspunsul corect:

5 / 30

Alegeti răspunsul greșit:

6 / 30

Alegeți răspunsul corect legat de febra tranzitorie a nou născutului:

7 / 30

Identificaţi varianta falsă dintre afirmaţiile de mai jos:

8 / 30

Caracterele antropometrice și morfologice ale prematurului sunt, cu excepția:

9 / 30

În cazul copilului cu febră se monitorizează următorii parametri, cu excepția:

10 / 30

Alegeți răspunsul corect:

11 / 30

Care sunt criteriile de apreciere a durerii la sugar și copilul mic?

12 / 30

Prevenirea infecțiilor nosocomiale în secțiile de pediatrie se face prin:

13 / 30

Aprecierea stării de hidratare la copii și adolescenți are în vedere:

14 / 30

Alegeți varianta falsă:

15 / 30

Care sunt manifestările de dependență ale copilului cu bronhopneumonie?

16 / 30

Alegeți afirmația falsă:

17 / 30

Ce variantă este falsă în situaţiile de mai jos?

18 / 30

Identificați afirmația falsă:

19 / 30

Identificaţi varianta corectă:

20 / 30

Identificați varianta de răspuns corectă:

21 / 30

Identificaţi varianta adevărată privind cauza rahitismului carenţial:

22 / 30

Precizaţi varianta adevărată în afirmaţiile de mai jos:

23 / 30

Identificaţi afirmaţia falsă în legătură cu icterul fiziologic al nou-născutului:

24 / 30

Identificați răspunsul incorect:

25 / 30

Identificați afirmația corectă:

26 / 30

Identificați afirmația falsă referitoare la manifestarea stării de deshidratare la sugar:

27 / 30

Alegeţi varianta falsă dintre următoarele afirmaţii:

28 / 30

Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu o singură excepţie:

29 / 30

Identificați afirmația falsă:

30 / 30

Identificați răspunsul incorect:

0%